banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Đại học SP TP.Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông ngành SP Mầm non, SP Tiểu học


Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành sư phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tiền thân của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là Phân khoa Sư phạm (faculte de pedagogie) thuộc Viện Đại học Sài Gòn (còn gọi là trường Đại học Sư phạm Sài Gòn), được thành lập vào năm 1957 dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa. Ngày 8 tháng 11 năm 1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành lập Viện Đại học Sài Gòn gồm 11 trường đại học trên địa bàn, trong đó có cả trường Đại học Sư phạm Sài Gòn[1]. Sau khi Việt Nam thống nhất, ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở của trường Đại học Sư phạm Sài Gòn.


liên thông đại học


Đại học SP tp.Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông nghành sp Mầm non,sp Tiểu học

1. Chuyên ngành:

- Sư phạm Mầm non

- Sư phạm Tiểu học


2. Đối tượng tuyển sinh: 

- Là những người đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hoặc Tiểu học.


3. Hình thức tuyển sinh và bằng cấp:

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

- Do Trường Đại học Sp.tp Hồ Chí Minh đào tạo và cấp bằng.

4. Môn thi tuyển sinh

- nghành sp Mầm non thi tuyển môn : TLH đại Cương,VHTN và PPKP,KHXH

- nghành sp Tiểu học thi tuyển môn : Toán cơ sở,Tiếng Việt và Giáo dục học tiểu học


5.Lệ phí ôn thi,đăng ký thi và học phí

- Lệ phí đăng và dự thi : 105.000 

- Phí dự thi (3 môn x 200.000đ/môn) : 600.000

- Phí ôn tập kiến thức dự thi (3 môn x 200.000đ/môn) : 600.000

tổng cộng : 1.305.000


6. Hình thức đào tạo:

- Lớp ngày Thứ 7 & CN: học từ 7h30 đến 16h30


7. Thời gian đào tạo:

- Trung cấp lên Đại học: 3 năm

- Cao đẳng lên Đại học: 2 năm

- Thời gian nhận Hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/07/2015

- Thời gian dự kiến ôn thi: 08/08/2015


8. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Hồ sơ theo mẫu Hồ sơ Liên thông Đại học ngành Mầm non – Tiểu học (phát hành tại phòng tuyển sinh)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp

- Bản sao công chứng bảng điểm khóa học

- Bản sao giấy khai sinh, CMND công chứng

- 04 ảnh mẫu 3x4 (ảnh mới chụp, cùng kiểu với ảnh dán trong phiếu dự tuyển), mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh.