banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TP.HCM


Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng
MỤC TIÊU KHÓA HỌC


 • Trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển của giáo dục Đại học hiện đại.

 • Trang bị các kiến thức cơ bản về tâm lý học dạy học, đặc điểm tâm lý người học, lý luận và phương pháp, kỹ năng dạy học Đại học.

 • Trang bị các phương pháp cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


 • Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng chưa qua đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm.

 • Những người có trình độ từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng.

 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường Đại học, Cao đẳng có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng.HỒ SƠ


 • Phiếu đăng ký

 • 3 hình 3×4 (Chụp không quá 6 tháng)

 • Chứng minh nhân dân photo công chứng (Thời gian công chứng không quá 6 tháng)

 • Giấy khai sinh (Bản sao)

 • Bằng tốt nghiệp Đại học photo công chứng (Thời gian công chứng không quá 6 tháng)NỘI DUNG KHÓA HỌC


** NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU


 1. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM • Sơ lược lịch sử phát triển giáo dục Đại học thế giới và Việt Nam.

 • Xu hướng phát triển giáo dục Đại học thế giới.

 • Chiến lược đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam.

 • Quản lý giáo dục Đại học. 1. TÂM LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC • Bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lý người.

 • Đặc điểm tâm lý lứa tuổi thanh niên – sinh viên.

 • Cơ sở tâm lý học của quá trình dạy học và giáo dục sinh viên đại học.

 • Đặc điểm lao động sư phạm đại học và những yêu cầu về nhân cách người giảng viên đại học.

 • Đặc điểm của giao tiếp sư phạm đại học. 1. LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC • Lý luận về quá trình dạy học đại học.

 • Nhiệm vụ và chức năng của giảng viên đại học.

 • Mục tiêu và nguyên tắc dạy học đại học.

 • Phư¬ơng pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học.

 • Các kỹ năng dạy học cơ bản. 1. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠOo          Khái niệm chương trình, chương trình khung và khung chương trình.


o          Cấu trúc chương trình.


o          Phát triển chương trình.


o          Phân cấp quản lý chương trình.


o          Tổ chức quá trình đào tạo ở trường đại học.


 1. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC • Đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

 • Quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường đại học.

 • Kiểm định chất lượng trường đại học.

 • Kiểm định chất lượng chương trình. 1. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC • Sử dụng phương tiện trực quan trên giảng đường.

 • Sử dụng các thiết bị thí nghiệm, thực hành trong dạy học.

 • Tìm kiếm và khai thác các nguồn dữ liệu phục vụ dạy học.

 • Sử dụng phần mềm, công cụ soạn thảo văn bản và trình diễn bài giảng.NGÀY KHAI GIẢNG: tháng 10/2015


HỌC PHÍ: 3.600.000 đồng/Khóa


THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC


TỔNG THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 THÁNG


THỜI GIAN HỌC


 1. CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG • Tối thứ 7 (18h – 21h)

 • Ngày Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều 13h30 – 16h30) 1. CƠ SỞ THỦ ĐỨC • Tối thứ 7 (18h – 21h)

 • Ngày Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều 13h30 – 16h30)LƯU Ý:


CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP:


 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CẤP CHỨNG CHỈ.


 - HỌC VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ SAU 1 THÁNG KẾT THÚC KHÓA HỌC.


http://www.kenhtuyensinhhcm.edu.vn/p/ang-ky.html