banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

TRƯỜNG TRUNG CẤP MIỀN ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỀ CÁC CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN NĂM 2015


TRƯỜNG TRUNG CẤP MIỀN ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỀ CÁC CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN NĂM 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Trường Trung cấp MIỀN ĐÔNG
thông báo các chương trình tuyển sinh năm 2015 của Nhà Trường như sau:


Tuyển sinh các khóa học:

     ✔ Nghiệp vụ Bảo Mẫu

     ✔Nghiệp vụ quản lý trường
Mầm Non

     ✔Nghiệp vụ ứng xử Sư
Phạm


Đối tượng tuyển
sinh:


Những người đang làm công việc chăm sóc trẻ tại các
trường mầm non và những người muốn làm nghề giữ trẻ.


Cán bộ quản lý các trường mẫu giáo, cơ sở mầm non,
giáo viên, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.


Cán bộ quản lý các trường, cơ sở giáo dục, giáo
viên, sinh viên sư phạm và các đối tượng khác có nhu cầu.


Thời gian đào
tạo:


180 tiết.


Học vào các buổi tối hoặc nguyên ngày thứ 7 hoặc
chủ nhật trong tuần

Khóa học trong vòng 3 tháng.

Cấp bằng: Sau khi kết thúc
khóa học Học viên đạt điểm kiểm tra đủ các học phần quy định sẽ được
trường Trung cấp Miền Đông cấp
giấy chứng chỉ tốt nghiệp khóa học.


Liên hệ:

- Thầy Cường            0963.634.141.

- Thầy Sơn                 0994.540.590.