banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Thành Đông đã và đang đầu tư phát triển các chuyên ngành đào tạo mà xã hội có nhu cầu cao và cần thiết trong quá trình phát triển và hội nhập. Việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh là một bước tiến tiếp trên con đường đa dạng hoá phát triển đào tạo theo nhu cầu của các địa phương và thực hiện chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2015 - 2025.


ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ


THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANHPHẦN ISỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1.1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở đào tạo


 Trường Đại học Thành Đông được thành lập theo Quyết định số: 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 6 năm qua, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để không ngừng phát triển và khẳng định rõ thương hiệu của mình một cách bền vững. Hiện nay, nhà trường có 5 Khoa, 2 Trung tâm và 3 phòng chức năng, với 51 cán bộ nhân viên, trong đó có 1 Giáo sư, 3 Phó Giáo sư, 11 Tiến sĩ và 23 thạc sĩ. Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo theo tín chỉ hệ đại học chính quy theo 6 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính & Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật xây dựng và ngành Quản lý đất đai. Hàng năm trường đào tạo từ 40 - 60 sinh viên cho mỗi ngành. Năm 2014, quy mô đào tạo tăng cả ở bậc đại học, cao đẳng và đào tạo theo địa chỉ cho các doanh nghiệp của Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài (Nhật Bản, Đài Loan, doanh nghiệp trong khu Đại An).


Bảng 1.1 Các Khoa, Trung tâm và Phòng ban của trườngSTT


Các Khoa, phòng, Trung tâm


1


Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh


2


Khoa  Kế  toán


3


Khoa Tài chính & Ngân hàng


4


Khoa Quản lý đất đai và Xây dựng


5


Khoa Công nghệ thông tin


6


Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học


7


Phòng Tổ chức & Hành chính


8


Phòng Quan hệ Quốc tế


9


Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ


10


Trung tâm Giáo dục cộng đồng
 Trường đang phát triển một số ngành mới và phấn đấu trở thành trường đa ngành, có chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hội đồng Quản trị của nhà trường có nhiều người là Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT các công ty, nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh Hải Dương. Đây là ưu thế đặc biệt để sinh viên của Trường tham gia thực tập nghề nghiệp thuận lợi, rất sớm và thường xuyên.


Trường cũng đã ký kết hợp tác với Học viện Taiken (Nhật Bản) về việc đào tạo đại học và sau đại học ngành Quản trị kinh doanh và ngành Công nghệ thông tin;hợp tác với BMEI (Mỹ) về trao đổi giáo viên và sinh viên.


1.2 Kết quả khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Theo kết quả khảo sát của đề tài khoa học “Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế, kỹ thuật thời kỳ hội nhập quốc tế– Thực trạng và định hướng đào tạo”, với tổng số 740 phiếu khảo sát trên các đối tượng là sinh viên đã tốt nghiệp bậc đại học thuộc khối ngành Kinh tế và ngoài ngành Kinh tế đến các cán bộ, công chức, những người đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Kết quả khảo sát cho thấy có gần 200 người (27%) trong số người được khảo sát có nhu cầu học thạc sỹ (Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh và kế toán – kiểm toán). Kết quả cho thấy chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh sẽ đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế xã hội của khu vực Hải Dương và các vùng phụ cận, và cũng thỏa mãn nhu cầu phát triển sự nghiệp của các học viên.


1.3 Kết quả đào tạo đại học            Hiện nay, Trường đang đào tạo 6 ngành ở bậc đại học, cao đẳng Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Quản lý đất đai, Tài chính – Ngân hàng và ngành Xây dựng.             Quy mô đào tạo của trường ngày càng tăng, chất lượng đào tạo đảm bảo và từng bước được nâng cao. Đến tháng 3 năm 2015, trường Đại học Thành Đông đã có 2 khóa sinh viên chính quy tốt nghiệp ra trường thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Tỷ lệ học viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 75%; Trường luôn chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.


Trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình và nội dung đào tạo cho tất cả các môn học. Đối với chuyên ngành đào tạo liên quan, nhà trường đã có khá nhiều kinh nghiệm các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp.


1.4. Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanhKhoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một trong những khoa quan trọng của trường Đại học Thành Đông, được thành lập ngay từ khi mới thành lập trường. Hiện nay, số lượng cán bộ giảng dạy của khoa có 1 giáo sư, 4 phó giáo sư, 7 tiến sĩ, 3 thạc sĩ. Các cán bộ có trình độ trên đại học chủ yếu được đào tạo từ các nước Nga, Bungaria, CHLB Đức, Nhật Bản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... Thư viện của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trường Đại học Thành Đông cũng đã được xây dựng với trên 100 đầu sách và tạp chí tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và đã có trên 100 cuốn Luận văn Cao học thạc sĩ thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển và Kinh tế Nông nghiệp phục vụ cho giáo viên và học sinh trong việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Nhiệm vụ chủ yếu của khoa là đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và Quản trị kinh doanh. Cán bộ Khoa đã và đang tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường; Trường cũng đã liên kết với 9 trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và trao đổi giáo viên.


1.5.   Lý do đề nghị mở ngành đào tạo cao học Quản trị kinh doanh             Trường Đại học Thành Đông đã và đang đầu tư phát triển các chuyên ngành đào tạo mà xã hội có nhu cầu cao và cần thiết trong quá trình phát triển và hội nhập. Việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh là một bước tiến tiếp trên con đường đa dạng hoá phát triển đào tạo theo nhu cầu của các địa phương và thực hiện chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2015 - 2025.


             Đội ngũ cán bộ giảng dạy với năng lực chuyên môn vững vàng, được đào tạo từ các nước có trình độ khoa học công nghệ cao, có nhiều kinh nghiệm đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học.  Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường có đủ điều kiện và khả năng bảo đảm được việc triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Việc triển khai chương trình đào tạo này cũng giúp cho nhà trường tập hợp được lực lượng các nhà khoa học, các thầy cô giáo, vừa phát triển chuyên môn vừa phát huy được năng lực đào tạo của đội ngũ cán bộ giảng dạy trong nhà trường. 


Xem toàn văn của Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại đây.