banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Quyết định về việc cho phép ĐH Thành Đông đào tạo liên thông Từ trung cấp lên Đại học

Quyết định số 2496/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2015 về việc cho phép Trường Đại học Thành Đông được đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học 5 ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính-ngân hàng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý đất đai, Kế toán.