banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

ĐÀO TẠO LỚP NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ


AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG


(Thông tư 27/2013/TT-Bộ Lao Động Thương
Binh Xã Hội)CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:


Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 1, Cấp Chứng Nhận An Toàn Lao
Động.


Nhóm
1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:


a)
Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


b)
Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động
ở cơ sở;


c)
Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.


Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 2, Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao
Động.


a)
Kiến thức chung như nhóm 1;


b)
Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ
sở;


c)
Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm,
có hại; quy trình làm việc an toàn.


Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 3, Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao
Động


Nhóm
3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:


a)
Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


b)
Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ
sinh lao động;


c)
Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


d)
Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


đ)
Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.


Nội Dung Học An Toàn Lao Động Nhóm 4


Nội
dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:


a)
Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn
luyện tập trung);


b)
Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.


MỤC ĐÍCH– ĐỐI TƯỢNG:


Mục đích: Giúp cho học viên có đủ kiến thức về an
toàn, vệ sinh lao động khi làm việc.


Đối tượng học viên:


Nhóm 1:
Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b,
Khoản 2 Điều này) bao gồm:


-        
Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi
nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự;
quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;


-        
 Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia
đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;


-        
Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội
nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh
thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.


Nhóm 2:


-        
Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của
cơ sở;


-        
Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh
lao động.


Nhóm 3:


-        
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ
sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).


Nhóm 4:


-        
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt
Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập
nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)


ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:


TS.
Trương Xuân Khiêm - Cục giám định nhà nước


TS.
Ngô Quang Tường – Trường đại học Bách Khoa TPHCM


TS.
Nguyễn Khắc Mạn – Trường đại học Kiến Trúc.


THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:


Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng


Thời Gian: 18h-21h - Thứ 2 đến Thứ 6 Trong Tuần


Thời Lượng:


Nhóm
1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian
kiểm tra;


Nhóm
2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện
lý thuyết, thực hành và kiểm tra;


Nhóm
3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra


Thường xuyên khai giảng các lớp vào T7 và CN tại TP.HCM – Liên hệ
để biết thêm thông tin:
09.4141.6363 -  0994.540.590


ĐỊA ĐỂM TỔ CHỨC KHÓA HỌC:


TP HCM:


Địa
Chỉ 1: Học Viện Hành Chính – Số 10 Đường 3 Tháng 2, Q10, TPHCM


Địa
Chỉ 2: Trường Cán Bộ TP HCM - Số 89 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM


THỦ TỤC NHẬP HỌC-ĐÓNG HỌC PHÍ


Hồ
Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (không cần công chứng)


Học
Phí:1.000.000vnđ.


Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại
PhòngTuyển Sinh của GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT . (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký
2 NV trở lên)


Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS
và đóng học phí ở bàn làm việc của GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT tại địa điểm khai giảng
khóa học trước 20 phút.


LIÊN HỆ-VP Giáo Dục Đất Việt 


Văn Phòng: Số 20 Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức


Hotline: 09.4141.6363
-  0994.540.590


 Website: http://www.kenhtuyensinhhcm.edu.vn/