banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO-ĐẤU THẦU CƠ BẢN


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ


ĐẤU THẦU NÂNG CAO-ĐẤU THẦU CƠ BẢN


(Ban hành kèm theo Thông tư số:
10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:


CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU THẦU CƠ BẢN


(Thời lượng khóa học: 24 tiết học trong
thời gian 3 ngày)


Chuyên
đề 1: Tổng quan về đấu thầu


Chuyên
đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu


Chuyên
đề 3: Hợp đồng


Chuyên
đề 4: Kế hoạch đầu thầu


Chuyên
đề 5: Sơ tuyển nhà thầu  


Chuyên
đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn


Chuyên
đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa,
xây lắp


Chuyên
đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác


Chuyên
đề 9: Các vấn đề khác liên quan


Ghi chú:


1. Nội dung chương trình và thời lượng nêu trên là yêu cầu tối
thiểu;


2. Nội dung chương trình phải được cập nhật theo các văn bản quy
phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.


CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU THẦU NÂNG CAO


(Thời lượng khóa học: 40 tiết học trong
thời gian 5 ngày)


Chuyên
đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu


Chuyên
đề 2: Kế hoạch đấu thầu


Chuyên
đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn


Chuyên
đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa


Chuyên
đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp


Ghi chú:


1. Nội dung chương trình và thời lượng nêu trên là yêu cầu tối
thiểu;


2. Nội dung chương trình phải được cập nhật theo các văn bản quy
phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – ĐỐI TƯỢNG:


Mục đích: Giúp cho học viên có đủ điều kiện năng
lực khi tham gia đấu thầu.


Yêu cầu: Cung cấp kiến thức pháp luật và chuyên
môn về nghiệp vụ đấu thầu; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các
cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, quản lý về đấu thầu.


Đối tượng học viên:


-
Các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu;


-
Các cơ quan quản lý về đấu thầu.


ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:


TS.
Trương Xuân Khiêm - Cục giám định nhà nước


TS.
Ngô Quang Tường – Trường đại học Bách Khoa TPHCM


TS.
Nguyễn Khắc Mạn – Trường đại học Kiến Trúc.


THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:


Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng


Thời Gian: 18h-21h - Thứ 2 đến Thứ 6 Trong Tuần


Thường xuyên khai giảng các lớp vào T7 và CN tại TP.HCM – Liên
hệ để biết thêm thông tin:
09.4141.6363 -  0994.540.590


ĐỊA ĐỂM TỔ CHỨC KHÓA HỌC:


TP HCM:


Địa
Chỉ 1: Học Viện Hành Chính – Số 10 Đường 3 Tháng 2, Q10, TPHCM


Địa
Chỉ 2: Trường Cán Bộ TP HCM - Số 89 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM


THỦ TỤC NHẬP HỌC-ĐÓNG HỌC PHÍ


Hồ
Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo, 1 bằng tốt nghiệp photo-không cần công chứng.


Học
Phí: 800.000vnđ (Đấu thầu cơ bản) - 1.000.000vnđ (Đấu thầu nâng cao)


Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại
PhòngTuyển Sinh của GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT . (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký
2 NV trở lên)


Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi
HS và đóng học phí ở bàn làm việc của GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT tại địa điểm khai giảng
khóa học trước 20 phút.


LIÊN HỆ-VP Giáo Dục Đất Việt 


Văn Phòng:  Số 20
Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức


ĐT: 08.62744490


Hotline: 09.4141.6363
-  0994.540.590


Website: http://www.kenhtuyensinhhcm.edu.vn/