banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT TẠI TP.HCM


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ


GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT


(Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ -
 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình)CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:


Chuyên Đề 1: Phân Loại Dự Án Đầu Tư:


-
Nội dung trình tự và trách nhiệm các bên liên quan trong việc lập, thẩm định dự
án đầu tư XD theo các quy định hiện hành của Nhà nước


-
Lập và quản lý hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo thông lệ
quốc tế.


-
Đấu thầu, xét thầu trong xây dựng theo quy định hiện hành (Luật đấu thầu, Nghị
định NĐ85/2009/NĐ-CP)


Chuyên Đề 2: Các Văn Bản, Nghị Định Liên Quan.


-
Văn bản mới: Nghị định NĐ112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình, Thông tư TT04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình. Thông tư 06/2007 hướng dẫn HĐ trong hoạt động XD.
NĐ48/2010/NĐ-CP hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và TB thi công XD
công trình.


-
Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các thông tư hướng
dẫn.


-
Các yêu cầu bắt buộc trong công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công xây
lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng theo quy định của quy chuẩn xây
dựng Việt Nam. Các tiêu chuẩn bắt buộc phải áp dụng khi thực hiện dự án xây
dựng.


Chuyên Đề 3: Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng:


-
Mô hình quản lý chất lượng, trách nhiệm của Chủ đầu tư, các nhà thầu xây lắp,
các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, quản lý Nhà nước trong thực
hiện Dự án đầu tư xây dựng.


-
Hệ thống quản lý chất llượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000 trong xây dựng.


Chuyên Đề 4: Quản Lý Thời Gian Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Xây Dựng:


-
Xác định các quá trình chi tiết khi thựchiện Dự án đầu tư XD công trình: Biện
pháp thi công, tiến độ tác nghiệp, tổng tiến độ xây lắp.


-
Xác định các công tác, cơ cấu công việc. Trình tự thực hiện các công việc. Khối
lượng của công tác xây lắp. Thời gian thực hiện các công tác tương ứng. Lập kế
hoạch tác nghiệp, tiến độ xây dựng công trình. Kiểm soát và quản lý tiến độ xây
lắp.

Ứng dụng Microsoft project trong QLDA XD.

*Kỹ năng quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp xây dựng.


Chuyên Đề 5: Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Theo Các Quy
Định Hiện Hành Của Nhà Nước:


Vốn
Nhà nước, các nguồn vốn khác… (theo NĐ 112/2006/NĐ-CP sửa đổi, Thông tư số
27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn
sự nghiệp và tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước; Thông tư số
TT19/2011/TT-BTC hướng dẫn quyết stoán dự án hoàn thành thuộc vốn Nhà nước.


*Quyết
toán vốn đầu tư: Tổ chức công tác quyết toán-Các loại quyết toán vốn ĐT-Nội
dung BC quyết toán, thẩm tra vốn ĐT hoàn thành.


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – ĐỐI TƯỢNG:


Mục đích: Giúp cho học viên có đủ điều kiện năng
lực khi tham gia quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án.


Yêu cầu: Cung cấp kiến thức pháp luật và chuyên
môn về quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án.


Đối tượng học viên: Các cá nhân, tồ chức có nhu cầu.


ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:


TS.
Trương Xuân Khiêm - Cục giám định nhà nước


TS.
Ngô Quang Tường – Trường đại học Bách Khoa TPHCM


TS.
Nguyễn Khắc Mạn – Trường đại học Kiến Trúc.


THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:


Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng


Thời Gian: 18h-21h - Thứ 2 đến Thứ 6 Trong Tuần


Thường xuyên khai giảng các lớp vào T7 và CN tại TP.HCM, Liên hệ
để biết thêm thông tin:
09.4141.6363 -  0994.540.590


ĐỊA ĐỂM TỔ CHỨC KHÓA HỌC:


TP HCM:


Địa
Chỉ 1: Học Viện Hành Chính – Số 10 Đường 3 Tháng 2, Q10, TPHCM


Địa
Chỉ 2: Trường Cán Bộ TP HCM - Số 89 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP HCM


THỦ TỤC NHẬP HỌC-ĐÓNG HỌC PHÍ


Hồ
Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo, 1 bằng tốt nghiệp photo-không cần công chứng.


Học
Phí:1.500.000vnđ.


Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại
PhòngTuyển Sinh của GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT . (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký
2 NV trở lên)


Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS
và đóng học phí ở bàn làm việc của GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT tại địa điểm khai giảng
khóa học trước 20 phút.


LIÊN HỆ-VP Giáo Dục Đất Việt 


Văn Phòng: Số 20 Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức


Hotline: 09.4141.6363
-  0994.540.590


 Website: http://www.kenhtuyensinhhcm.edu.vn/