banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TP.HCM 2017
I. TỔNG QUAN


Kế toán trưởng là
người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham
mưu chính 


cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho
doanh nghiệp.II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC


– Trang bị, cập nhật và
hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính,


 kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm
nâng cao năng


lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức
bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện 


công việc kế toán trong đơn vị.– Tiêu chuẩn hoá về
chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công
tác 

kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng.


III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


– Những Anh/chị đang làm
Kế toán;
Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ 


BỒI
DƯỠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
 hoặc đã có chứng chỉ nhưng hết hạn (Theo quy định
của BỘ TÀI CHÍNH).– Và các đối tượng khác
có nhu cầu.


IV. ĐIỀU KIỆN THAM GIA


– Có trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán từ bậc Trung cấp trở lên và có 


thời gian công tác thực tế về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán như sau:


 
i.       
Tối thiểu là 2
năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học
 chuyên ngành
tài chính, 


kế toán, kiểm toán.


 ii.       
Tối thiểu là 3
năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng
 


chuyên
ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.


iii.       
Những học viên không hội
đủ những điều kiện nói trên, nhưng đạt yêu cầu tốt nghiệp khóa học 


sẽ
được TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM cấp chứng chỉ tốt nghiệp.


– Học viên tham gia khoá
học Bồi dưỡng
Kế toán trưởng phải nộp đơn xin học có xác nhận thời giancông
tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản
photocoppy có công


chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm
toán.V. NỘI DUNG KHÓA HỌC


1.   
Pháp
luật doanh nghiệp


2.   
Quản
lý tài chính doanh nghiệp


3.   
 Pháp
luật về thuế


4.   
Thẩm
định dự án đầu tư


5.   
Thanh
toán tín dụng


6.   
Pháp
luật về kế toán


7.   
Tổ
chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng


8.   
Kế
toán tài chính doanh nghiệp


9.   
Kế
toán quản trị


10. 
Báo
cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh


11. 
Kiểm
toán


(Đã cập nhật Thông
tư 200/2014/TT-BTC
 về chế độ Kế toán doanh nghiệp) 


VI. HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ


– Anh/chị đăng ký học
khóa: 
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
, phải nộp hồ sơ để
nộp về BỘ TÀI CHÍNH cấp chứng chỉ.– Hồ sơ gồm có:


– 1 CMND (Có công chứng
không quá 3 tháng)


– 4 ảnh (3×4) – Phía sau
ảnh ghi Họ tênNơi sinh và Năm sinh


– 2 bản sao bằng tốt
nghiệp có công chứng (Không quá 3 tháng)


– 2 giấy xác nhận của
công ty đang làm việc (Theo mẫu sau)


– Phí làm chứng chỉ
200.000 đồng
VII. NGÀY KHAI GIẢNG: Thường XuyênVIII. HỌC PHÍ: 1.500.000đ


IX. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC


– TỔNG THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 THÁNG


– THỜI GIAN HỌC


– Tối thứ 2, 4, 6 (18h – 20h45)


– Tối thứ 3, 5, 7 (18h – 20h45)


– TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, HỌC VIÊN SẼ LÀM TỪ 2 ĐẾN 4 BÀI KIỂM TRA ĐỂ LẤY KẾT QUẢ LÀM

CHỨNG CHỈ.


X. CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP


– CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP BỘ TÀI CHÍNH CẤP


– HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ SAU 2 THÁNG KẾT THÚC KHÓA HỌC.
XI. ĐỊA ĐIỂM GHI DANH & HỌC TẬP: 


CS1: TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT


Đ/c: 20 Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức


Đt: 08.62744490 - 0932.152.712 Cô Pha


Hotline: 09.4141.6363 - 09.6363.4141 Thầy Cường
CS2: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN


Đ/c: Số 234 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh


Hotline: 01677877323 Thầy Tín 

CS3: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÔN ĐỨC THẮNG


Đ/c: Số 37/5 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


Hotline: 0908.804.866 Cô Hòa


CS4: TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG


Đ/c: Số 181 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh


Hotline: 0916.001.078 Thầy Dũng - 0942.724.285 Thầy Cường