banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Các trường đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin Phía Nam


Nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại khu vực các tỉnh thành phía NamDưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh thành phía Nam có đào tạo các ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin


TRƯỜNG ĐẠI HỌC


Tên trường


Tên ngành, chuyên ngành- Sư phạm Tin học- Tin học- Công nghệ thông tin
- Sư phạm Tin học- Công nghệ thông tin
- Tin học xây dựng- Sư phạm tin học
- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Tin học- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Sư phạm tin học
- Công nghệ thông tin- Kỹ thuật mạng máy tính
- Công nghệ phần mềm- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành:Lập trình quản lí; Mạng – Phần cứng; Hệ thống thông tin; Tin học Kế toán)- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Quản trị mạng, Hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm)- Sư phạm Tin học


- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Hệ thống thông tin,


- Kỹ thuật phần mềm,


- Truyền thông và mMạng máy tính


- Khoa học máy tính


- Tin học ứng dụng- Công nghệ thông tin (Hệ CĐ)- Sư phạm Tin học
- Khoa học máy tính- Công nghệ thông tin- Kỹ thuật phần mềm


- Hệ thống thông tin- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin (gồm 3 chuyên ngành: Kĩ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin)- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức; Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm)- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Khoa học máy tính- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Kĩ thuật phần mềm


- Truyền thông và mạng máy tính- Công nghệ thông tin


TRƯỜNG CAO ĐẲNG


Tên trường


Tên ngành, chuyên ngành- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin
- Công nghệ phần mềm
- Công nghệ mạng và Truyền thông- Tin học ứng dụng (gồm các chuyên ngành Đồ họa máy tính (H), Thiết kế kiến trúc (V), Công nghệ CAD/CAM/CNC, Tin học viễn thông
- Khoa học máy tính (gồm các chuyên ngành : Hệ thống thông tin, lập trình máy tính, Mạng máy tính- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng- Tin học- Tin học ứng dụng- Tin học- Tin học ứng dụng- Công nghệ thông tin- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng (gồm các chuyên ngành: Lập trình quản lí, Thiết kế và quản trị website)- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng (các chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Kĩ thuật mạng máy tính)- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và Quản trị Mạng)- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng- Công nghệ thông tin- Công nghệ thông tin- Tin học ứng dụng- Công nghệ thông tin- Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng (Công nghệ phần mềm, Quản trị mạng, Kĩ thuật máy tính)Tin học ứng dụng- Tin học ứng dụng