banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Các trường đào tạo ngành Luật tại khu vực phía nam


Nhóm ngành LUẬT tại các khu vực Phía NamDưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước có đào tạo các chuyên ngành thuộc  ngành Luật 


lien thong đh luatCÁC TRƯỜNG KHU VỰC PHÍA NAM

Tên trường


Tên ngành, chuyên ngành- Luật Kinh doanh
- Luật Thương mại quốc tế
- Luật Dân sự
- Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoánNgành Luật (chuyên ngành Luật kinh doanh)- Luật Thương mại
- Luật Dân sự
- Luật Hình sự
- Luật Hành chính
- Luật Quốc tế- Luật (gồm các chuyên ngành: Luật hành chính, Luật thương mại, Luật kinh doanh)- Luật kinh tế- Luật


- Luật kinh tế- Luật- Luật Kinh doanh- Luật (có 3 chuyên ngành: Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại)