banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Kiến thức,khung đào tạo chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng hệ 1 năm tại tp.Hồ Chí Minh
tin học ứng dụng


1. Ngành đào tạo:

Tin học Ứng dụng2. Trình độ đào tạo:

Trung cấp chuyên nghiệp3. Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức tin học căn bản, tin học văn phòng, cấu trúc máy tính và hợp ngữ (Assembly), ngôn ngữ C, C++, lập trình Visual Basic, phân tích hệ thống cấu trúc và cơ sở dữ liệu, Access, lắp ráp sửa chữa máy vi tính, cài đặt phần mềm và quản lý mạng, đồ họa.3. Yêu cầu về trình độ

Kiến thức thực hành cơ bản cần có: Thực hành các chương trình cơ bản về tin học, tin học văn phòng, lắp ráp phần cứng và cài đặt phần mềm, sửa chữa được các hư hỏng thông thường của máy tính.

Năng lực thực hành: Có thể bảo trì và quản lý mạng máy tính, xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế web, đồ họa.5.Yêu cầu về thái độ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong công nghiệp, bảo mật các số liệu và hệ thống mạng.

Tinh thần trách nhiệm, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật cao.6. Vị trí và khả năng công tác :

Kỹ thuật viên tin học trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thiết kế xây dựng các website cho doanh nghiệp.

Làm việc tại các công ty cung ứng máy tính, linh kiện máy tính.

Quản trị mạng máy tính cho doanh nghiệp.

Thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh.

Tham gia vào các dây  chuyền sản xuất máy tính, các linh kiện máy tính hoặc các thiết bị ngoại vi của máy tính trong các nhà máy, khu công nghiệp.7. Khả năng ngoại ngữ:

Ngoại ngữ: trình độ A2 chuẩn Châu Âu