banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

KHAI GIẢNG CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO TẠI HCM

KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN LỚP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA: 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

I. Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm & tất cả các đối tượng có nhu cầu.

II. Khu vực tuyển sinh: Tp.HCM
III. Hồ sơ bao gồm:
+ Phiếu đăng ký ôn, thi lớp: ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao (theo mẫu của trung tâm)
+ 03 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng)
+ 02 CMND (có chứng thực)

IV. Chứng chỉ: do 1 số trường CĐ, ĐH tại Tp.HCM cấp (có giá trị thi công chức, xét tốt nghiệp, xin việc làm ...)

V. Nội dung khóa học:

1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) CƠ BẢN: 
Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT Cơ bản gồm 6 mô đun:
- Hiểu biết về CNTT cơ bản;
- Sử dụng máy tính cơ bản;
- Xử lý văn bản cơ bản;
- Sử dụng bảng tính cơ bản;
- Sử dụng trình chiếu cơ bản;
- Sử dụng Internet cơ bản.


2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) NÂNG CAO: 
Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun:
- Xử lý văn bản nâng cao;
- Sử dụng bảng tính nâng cao;
- Sử dụng trình chiếu nâng cao;
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
- Thiết kế đồ họa hai chiều;
- Biên tập ảnh;
- Biên tập trang thông tin điện tử;
- An toàn, bảo mật thông tin;
- Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.


VI. Thời gian học tập: các tối trong tuần hoặc thứ 7 & cn

VII. Mọi chi tiết liên hệ: