banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HCM 2018

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
– Những Anh/chị đang làm Kế toán; Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG hoặc đã có chứng chỉ nhưng hết hạn (Theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH).
– Và các đối tượng khác có nhu cầu.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM GIA
– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán từ bậc Trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán như sau:
1. Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
2. Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.
3. Những học viên không hội đủ những điều kiện nói trên, nhưng đạt yêu cầu tốt nghiệp khóa học sẽ đượcTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM cấp chứng chỉ tốt nghiệp.
– Học viên tham gia khoá học Bồi dưỡng Kế toán trưởng phải nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocoppy có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
– Pháp luật doanh nghiệp; Pháp luật về thuế và Khai báo thuế; Pháp luật kế toán.
– Nghiệp vụ tín dụng, thẩm định dự án đầu tư.
– Quản trị tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp.
– Tổ chức công tác Kế toán, vai trò và nhiệm vụ của Kế toán trưởng.
– Kế toán tài chính doanh nghiệp.
– Kế toán quản trị.
– Kiểm toán.
(Đã cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ Kế toán doanh nghiệp)

VI. HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ
– Anh/chị đăng ký học khóa: BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, phải nộp hồ sơ để nộp về BỘ TÀI CHÍNH cấp chứng chỉ.  Anh/chị không nộp hoặc nộp không đúng hạn, mọi thắc mắc khiếu nại về Chứng chỉ sẽ không được giải quyết.

– Hồ sơ gồm có:
+ 2 CMND (Có công chứng không quá 3 tháng)
+ 4 ảnh 3×4 (Phía sau ảnh ghi Họ tên; Nơi sinh và Năm sinh)
+ 2 bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng (Không quá 3 tháng)
+ 2 giấy xác nhận của công ty đang làm việc (Theo mẫu sau)
+ Lệ phí cấp chứng chỉ 200.000 đồng

IX. CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
– TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, HỌC VIÊN SẼ LÀM TỪ 2 ĐẾN 4 BÀI KIỂM TRA ĐỂ LẤY KẾT QUẢ LÀM CHỨNG CHỈ.
– CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP BỘ TÀI CHÍNH CẤP
– HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ SAU 2 THÁNG KẾT THÚC KHÓA HỌC.
X. ĐỊA ĐIỂM GHI DANH VÀ HỌC TẬP:
Phòng tuyển sinh - Trường Trung Cấp Công Đoàn Tp.HCM
Lô 7, Cư Xá Thanh Đa, đường Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, HCM
Hotline: 0866802350 - 01655512028 Cô Linh