banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin)


THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC ÔN, THI, CẤP CHỨNG CHỈ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN" VÀ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO


I. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả những đối tượng có nhu cầu học tập nhằm: nâng cao kiến thức, bổ túc hồ sơ xin việc, nâng ngạch, xét tốt nghiệp ra trường...


ứng dụng cntt cơ bản

II. THỜI GIAN: Khai giảng thường xuyên, tổ chức thi liên tục: 2 lần/tháng


ứng dụng cntt cơ bản

III. HỒ SƠ GỒM: 

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường)

2. CMND Photo (02 bản)

3. Hình 3x4 (03 bản)

4. Kinh phí: Liên hệ


ứng dụng cntt nâng cao

IV. GHI DANH TẠI: 

Phòng tuyển sinh - Trường TC Công Đoàn TP.HCM

Đ/c: Lô 7, Cư Xá Thanh Đa, Đường Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

ĐT: 028.66802326 - 0907118355 Cô Nhi
Hotline: 09.4141.6363 - 09.6363.4141

tag: chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, chứng chỉ chuẩn kỹ năng cntt cơ bản, chứng chỉ chuẩn kỹ năng cntt nâng cao, chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản, chứng chỉ ứng dụng cntt nâng cao, chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao