banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

LUYỆN THI CẤP TỐC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin)TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG 
THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC ÔN, THI, CẤP CHỨNG CHỈ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN" VÀ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO


I. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả những đối tượng có nhu cầu học tập nhằm: nâng cao kiến thức, bổ túc hồ sơ xin việc, nâng ngạch, xét tốt nghiệp ra trường...
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
II. THỜI GIAN: Khai giảng thường xuyên, tổ chức thi liên tục: 2 lần/tháng
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

III. HỒ SƠ GỒM: 
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường)
2. CMND Photo (02 bản)
3. Hình 3x4 (03 bản)
4. Kinh phí: (bao gồm Ôn, Thi, Cấp chứng chỉ)
+ Ứng dụng CNTT Cơ bản: 2.000.000đ
+ Ứng dụng CNTT Nâng cao: 3.000.000đ

IV. GHI DANH TẠI: