banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI TP.HCM


ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI TP.HCM 2017

I. Ngành đào tạo:


1. Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch cán sự


2. Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên


3. Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

II. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Và các đối tượng có nhu cầu.

III. Học phí và thời gian đào tạo:


1. Học phí:+ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch cán sự: 3,0 triệu


+ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 3,0 triệu


+ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 3,5 triệu

2. Thời gian đào tạo: 2 tháng, học vào các tối từ 18h - 21h các ngày 2,4,6 hoặc 3,5,7 trong tuần


IV. Hồ sơ bao gồm:


+ 03 hình 3x4


+ 02 cmnd photo công chứng


+ 02 Bằng tốt nghiệp công chứng


+ 01 Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương


V. Chi tiết liên hệ:


Phòng tuyển sinh HT003


Lô 7, Đường Thanh Đa, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM


Đt: 09.6363.4141 - 09.4141.6363 Thầy Cường