banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Liên thông đại học ngành kiến trúc là gì?

 Liên thông kiến trúc là một hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục đại học, cho phép những người đã tốt nghiệp khóa học đại học liên quan đến kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan, có cơ hội tiếp tục học tập và hoàn thành Văn Bằng 2 Đại Học Ngành Kiến Trúc. 


Với liên thông kiến trúc, sinh viên không cần phải bắt đầu từ khởi đầu như những người mới nhập học đại học. Thay vào đó, họ sẽ được công nhận kiến thức và kinh nghiệm học tập từ khóa học đại học trước đó và có thể tiếp tục học tập ở mức cao hơn, thường là trong chương trình Văn Bằng 2 Đại Học.


Chương trình liên thông kiến trúc thường thiết kế để cung cấp những kiến thức sâu rộ và chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kiến trúc. Sinh viên sẽ được học các môn học như thiết kế kiến trúc, quản lý dự án xây dựng, công nghệ và vật liệu xây dựng, cũng như tham gia vào các dự án thực tế để rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.


Liên thông kiến trúc là cơ hội để những người đã có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc tiếp tục phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng mở và khả năng tham gia vào những dự án kiến trúc quan trọng và thú vị.