banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã 100% phải có bằng đại học trở lên

 Bộ Nội Vụ vừa công bố những điểm mới cơ bản của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tiêu chuẩn bầu cử, tuyển dụng, bãi nhiệm